Konstellation av Styrelsen 2017

Ordförande : Göran Baure'n

Kassör : Christer Jangarve

Vice Ordförande :  *väljs på varje möte vid behov !

Sekreterare :   *väljs vid varje möte

Arrende : Ordförande

Vaktchef: Christer Jangarve

Klubbens kontaktperson : Christer Jangarve

Husfogde: Kent Wallermo

Sjöfogde: Mats Nilsson

Hemsidesansvariga: Ordförande & Kassören

Fiskeansvarig: Christer Jangarve

Ungdomsansvariga: Christer Jangarve & Henrik Ersson

Postbox, medlemsregister, inköp,sponsorer & fisketillstånd: Kassören

Flytrings & vadare ansvariga : Roger Samuelsson

Båtansvarig : Kassören

Flugbindning : Christer Jangarve

Tävlingsledare: Den som utses för det tillfället.

Rese Ansvarig: Den som utses för det tillfället.
.