Konstellation av Styrelsen 2018

Ordförande : Göran Baure'n

Kassör : Christer Jangarve

Vice Ordförande :  *väljs vid behov

Sekreterare :   *väljs vid varje möte

Arrende : Kassör / Christer Jangarve

VaktChef : Christer Jangarve

Klubbens kontaktperson : Christer Jangarve

Husfogde: Kent Wallermo

Sjöfogde: Ismail Yilmaz

Hemsidesansvariga: Ordförande & Christer Jangarve

Fiskeansvarig: Christer Jangarve

Ungdomsansvariga: Christer Jangarve & Henrik Ersson

Postbox, medlemsregister, inköp,sponsorer & fisketillstånd : Christer Jangarve

Flytrings & vadare ansvariga : Roger Samuelsson & Christer Jangarve

Båtansvarig : Martin Nesterud & Christer Jangarve

Flugbindning : Christer Jangarve & Patrik Carlsson

Tävlingsledare: Den som utses för det tillfället.

Rese Ansvarig: Den som utses för det tillfället.