35:de Verksamhetsberättelsen för 2017
                    för Sfk Lilla Fiskelyckan

 
Styrelsen :
Ordförande : Göran Baure'n
Kassör : Christer Jangarve
 
Ledamöter :
1.      Anders Johansson
2.      Bojan Stankovic
3.      Henrik Ersson
4.      Ismail Yilmaz
5.      Kent Wallermo
6.      Lasse Selin
7.      Ove Svanberg
8.      Roger Samuelsson
9.      Tarik Baran

Suppleanter :
1.      Christer Ingelund
2.      Mats Nilsson
3.      Michael Schröder

Revisor : Kenneth Thor

Revisor suppleant : Anders Eriksson

Valberednings ledamöter :
 
 
Medlemmar
Medlemsantalet var vid årets slut 110.st medlemmar för 2017,
Föregående år 2016  var det 130.st medlemmar.
( = mindre medlemmar och årskort, men en 20% höjning på dygnskorten. )
 
Möten
Styrelsemöten sker en gång i månaden,
Dock EJ juni eller december, då klubben har uppehåll.
 
 
Nedre Rudan
Klubben arrenderar sjön : nedre Rudan av Haninge Kommun.
Under årens lopp har klubben sedvanligt satt ut Regnbåge samt Röding,
Så ofta som klubbens ekonomi tillåter och vädret.
Totalt satte klubben ut 2017 :  3 150.kg laxartad fisk.
(  2 850.kg Regnbåge samt 300.kg Röding  )
Och 2016 satte vi ut : 3 100.kg laxartad fisk.
(  2 650.kg Regnbåge samt 450.kg Röding  )
Klubben köpper allt via : Vilstena Fiskeodling i fjärdhundra.
Vilstenas satsar på kvalite vilket ofta syns på bl.a hela fenor,
Och har lättare att acklimatisera sej efter utsättning.
Tyvär är rapportering av fångad fisk under all kritik,
Men vi fortsätter be att man rapporterar infångad fisk på hemsidan.
Förutom ädelfisk finns arterna : mört,sarv,sutare,abborre,gädda i sjön.
Även insektslivet är rikligt med olika sorter av : dagsländor,flicksländor samt nattsländor.
 
 
Fiskekortsförsäljningen
Fisket är öppet hela året förutom december då sjön är stängd för fiske.
Klubben tar inget ansvar i att avgöra om fisket är säkert,
Är upp till var och en att avgöra om det är säkert eller möjligt att bedriva fiske,
Klubben löser EJ heller tillbaka några kort p.g.a dålig is eller väder,
Klubben har is-rapport på hemsidan man kan uppdatera sig efter.
 
Dygnskortförsäljningen ligger på ca : 1 385.st / år   (  2016 =  1 154.st )
Årskort        2017  :  34.st    ( 2016 =  49.st  ) 
Månadskort 2017  :    2.st    ( 2016 =    3.st  )
 
* 20% mer intäkter på dygnskorten i år alltså !
 
Klubbverksamhet 2017
·         Sportlovsfiske för barn vecka 9
·         Påsklovs fiske
·         Pimpeltävling
·         RudanDraget
·         FlugfiskeTävling
·         Klubbresa till Strömhult
·         Klubbresa till Odlarns sjö
·         Ungdomsfiskets dag
·         Familjefiskets dag
·         Sommarlovs fiske 4.dgr
·         Integrations fiske
·         Flugfiskets Dag
·         DagTur Vilstena med hyrd sjö
·         KM i mete
·         Höstlovsfiske
·         4 Flugbindningskvällar i November
·         Utökat samarbete och bidrag från Haninge Kommun
·         Ca: 15 skolklasser / ungdoms grupper fiskat på Rudan
 
 
Hemsidan
Kassören sköter hemsidan,dock EJ Forumet eller Fångstrapporter,
Styrelsen håller på att försöka få bättre ordning på fångstrapporteringarna !
 
 
Samarbetet med Sportfiskarna
Sedan starten augusti 1983
har klubben tillhört Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund,
Anslutningen har medfört medlemmarna och klubben många fina förmåner
Samt bidrag typ : aktivitetsbidrag samt klassdraget.
Samt att medlemmarna får sportfiskekortet till låg kostnad.
 
Vi vill även tacka alla 4 sponsorer som klubben har,

Och butikerna som ger medlemmarna 10% rabatt, dock EJ på redan sänkta varor.
·         Haninge Kommun
·         Stockholms Flugfiskecenter i Zinkenstam
·         Berras på Valhallavägen
·         Södersportfiske i Hornstull
 
Avslutningsvis vill vi i Styrelsen tacka för förtroendet att få leda verksamheten 2017
Det 34:a verksamhets året i klubbens historia.
Vi vill också önska tillträdande styrelsen för 2018 all framgång i sitt värv.
 
Styrelsen för Sfk Lilla Fiskelyckan   /  Haninge 2017