Om man av klubben vill köpa vårt klubbmärke,
i form av ex. tygmärke,klistermärke eller pin med nål
sätter man in pengar på klubbens konto samt skriver namn + adress samt vad man vill ha
så skickar Kassören hem det så fort han hinner.

PlusGiro = 478 81 19 – 8
*Priser : Tygmärket =  50:- kr /  klistermärket =  25:- kr /  pins med nål =  25:- kr