Konstellation av Styrelsen 2023

Ordförande : Göran Baure'n

Kassör : Christer Jangarve

Vice Ordförande :  Christer Jangarve

Sekreterare :   *väljs vid varje möte

Arrende : Kassören

VaktChef : Christer Jangarve

Klubbens kontaktperson : Kassören

Sjöfogde : Jonas Larsson

Hemsida + Facebook : Ordförande & Kassören

Fiskeansvarig : Kassören

Ungdomsansvarig : Christer Jangarve & Conny Hellström

Medlemsregister, inköp,sponsorer & fisketillstånd : Kassören

Flytrings & Vadare ansvarig : Roger Samuelsson & Patrik Blom

Flugbindning : Christer Jangarve 

Tävlingsledare : Den som utses för det tillfället.

Rese Ansvarig : Den som utses för det tillfället.