Konstellation av Styrelsen 2019

Ordförande : Göran Baure'n

Kassör : Christer Jangarve

Vice Ordförande :  *väljs vid behov

Sekreterare :   *väljs vid varje möte

Arrende : Kassör / Christer Jangarve

VaktChef : Christer Jangarve

Klubbens kontaktperson : Christer Jangarve

Husfogde: Kent Wallermo

Sjöfogde: Ismail Yilmaz

Hemsida + Facebook : Ordförande & Kassören

Fiskeansvarig: Kassören

Ungdomsansvariga: Christer Jangarve & Henrik Ersson

Postbox, medlemsregister, inköp,sponsorer & fisketillstånd : Kassören

Flytrings & vadare ansvarig : Roger Samuelsson

Flugbindning : Christer Jangarve & Ove Svanberg

Tävlingsledare: Den som utses för det tillfället.

Rese Ansvarig: Den som utses för det tillfället.