Konstellation av Styrelsen 2020

Ordförande : Göran Baure'n

Kassör : Christer Jangarve

Vice Ordförande :  *väljs vid behov

Sekreterare :   *väljs vid varje möte

Arrende : Ordförande eller Kassören

VaktChef : Christer Jangarve

Klubbens kontaktperson : Christer Jangarve

Husfogde : Conny Hellström

Sjöfogde : Jonas Larsson

Hemsida + Facebook : Ordförande & Kassören

Fiskeansvarig : Kassören

Ungdomsansvariga : Christer Jangarve & Henrik Ersson

Postbox, medlemsregister, inköp,sponsorer & fisketillstånd : Kassören

Flytrings & Vadare ansvarig : Roger Samuelsson & Patrik Blom

Flugbindning : Christer Jangarve & Ove Svanberg

Tävlingsledare : Den som utses för det tillfället.

Rese Ansvarig : Den som utses för det tillfället.