Sfk Lilla Fiskelyckans Styrelse 2022-2023

Ordförande
·         Göran Baure'n

Kassör / VaktChef / vice Ordförande
·         Christer Jangarve

7.st Ledamöter :

  1. Conny Hellström
  2. Henrik Ersson
  3. Ismail Yilmaz
  4. Kent Wallermo
  5. Lasse Selin
  6. Mats Nilsson
  7. Roger Samuelsson

 
 
3.st Suppleanter :

  1. Patrik Blom
  2. Jonas Larsson
  3. Stefan Karlsson


Revisor :
·         Kenneth Thor

Revisor suppleant :
·        Bo Österdahl

Valberednings ledamöter :
·        Anders Johansson
·        Patrik Carlsson