Sfk Lilla Fiskelyckans Styrelse  2024

Ordförande
·         Göran Baure'n

Kassör / VaktChef / vice Ordförande
·         Christer Jangarve

7.st Ledamöter :

  1. Conny Hellström
  2. Ismail Yilmaz
  3. Kent Wallermo
  4. Lasse Selin
  5. Mats Nilsson
  6. Patrik Blom
  7. Roger Samuelsson

 
 
3.st Suppleanter :

  1. Jonas Larsson
  2. Stefan Karlsson
  3. Bojan Stankovic


Revisor :
·         Kenneth Thor

Revisor suppleant :
·        Bo Österdahl

Valberednings ledamöter :
·        Anders Johansson
·        Patrik Carlsson