Regler för Fiske på Nedre Rudan
 
 ALLT FISKE FÖRBJUDET UTAN GILTIGT FISKEKORT !!

 
Totalt Fiske förbud gäller på hela sjön från 16/11 till 31/12
= under16 november till 31 december varje år !
*Ertappas man gäller polisanmälan om : Olaga Fiske !

 
Fiskekort skall Alltid bäras med och kvittot vid inköp av dygnskort i butik,
     och ALLTID uppvisas för Fiske-Tillsyningsman på Begäran.

DygnsFiskekort skall alltid vara ifyllt med BLÄCK !


Tillsyningsman har rätt att även begära legitimations handling vid kontroll !

Allt fiske sker på egen risk,
Spinnfiske + Flugfiske + Pimpel-fiske är Tillåtet.

Endast toppknutet mete är tillåtet = linan är fastknutet i toppen på spöt,
Alltså EJ sitta fast i en rulle / spole.
Och metspöt får max vara 5.meter långt.
Vid mete gäller endast bete som : mask, räka, bläckfisk, rom.

Vid användning av Kastdobb / Bombarda gäller :
Är tillåtet med en fluga och enkelkrok,
Även tillåtet med spinnare, jigg, skeddrag, wobbler efter dobben.
*EJ med bete på typ : mask, räka, bläckfisk, rom eller powerbait.
 
Ett fiskespö per person och kort. Max tre enkel-krokar eller en trekrok.
·         Fler köpta fiskekort berättigar inte till användande av fler fiskespön.
 
Det är tillåtet att behålla tre laxartade fiskar med ett dygns-fiskekort,
d.v.s Regnbåge, Röding eller Öring.

På Årskort samt Månadskort gäller två laxartade fiskar per dag.
·        Det är tillåtet att släppa tillbaka fisk ädelfisk eller vitfisk,
förutsatt att fisken är HELT oskadd.
              och endast vid användande av hullinglös Enkelkrok !!
              (*Fisken får EJ blöda eller vara skadad på något sätt !!! )
              Fisken skall i sådana lossas i vattnet försiktigt med en långskaftad peang.


Det är Absolut Förbjudet att Fiska Karp eller ta upp eller döda karp
     och dessa skall alltid återutsättas om sån fås på kroken.
 
Det är Absolut Förbjudet att Fiska efter Kräftor.     

Power Bait och alla liknande konstgjorda beten är Förbjudet.
EJ heller doftmedel.    (*Endast organiska beten är tillåtna
vid mete såsom ex :  mask,räka,rom,maggots,majs )
 
Flytring är tillåtet, flytring med åror är EJ tillåtet endast med benkraft,
  samt flytetyg som gummibåtar och kanoter,båtar är förbjudet,

Båtar endast tillåtet för Kommun samt LänsStyrelsen eller Polis & Brandkår.
Bryggorna är till för i 1:a hand Flugfiskare och i 2:a hand även andra Fiskare.

 
 
OBS !!
Det råder fiskeförbud från 1 juni till 31 augusti
på stranden i sjöns norra del,
från stubben och hela trä-spången bredvid stranden.

&
1 vuxen + 2 barn/ungdom under 19 får fiska tillsammans på ett dygnskort
&
2 barn/ungdom under 19 får fiska tillsammans på ett dygnskort
&
på ett årskort för Senior = 1 vuxen + 2 under 19 fiska på, dock max 2 laxartade upp
&
på ett årskort för Junior = 1 junior + 1 under 19 år fiska på dock max 2 laxartade upp.
   (*Man får ALDRIG ta upp fler ädelfiskar än vad kortet gäller för.)


Att bryta mot Klubbens Regler :
resulterar att man EJ får innehava årskort eller månadskort
     utan får endast använda sig av Dygnsfiskekort,
     och innehar man dygnskort äger Tillsynings personen rätt att ogiltigförklara
     dygnskortet vid regelbrott  !


*VaktChef : Christer Jangarve   076-230 1643.
 
mail :   info@lillafiskelyckan.se